Tervetuloa oppimaan uutta!

AAVALEX – LAPSEN OIKEUKSIEN ASIANTUNTIJA
Lakimiespalvelut Aavalex Oy tarjoaa vahvalla asiantuntemuksella ja kokemuksella
kattavaa oikeudellista konsultaatioapua, sosiaalihuollon koulutuksia sekä muuta juridista tukea
lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Aavalex – käytännönläheistä oikeudellista koulutusta

• Vahva asiantuntemus ja kokemus
• Turvaa työn lainmukaisuuden
• Turvaa työn laadukkuuden
• Auttaa saavuttamaan tavoitteet
• Toimii arjen voimavarana

Miksi verkkokoulutus?

• Päivität tietosi vaivattomasti
• Opiskelet, kun Sinulla on aikaa
• Opiskelet missä tahansa
• Opiskelun voit aloittaa heti
• Opiskelusi on joustavaa
• Opiskelusi on edullista
• Saat kurssista todistuksen

Todistus verkkokoulutuksesta

• Opiskelusta saat todistuksen
• Osoita päivitetyt tietosi

Aavalex – Lasten oikeuksien asiantuntija

OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen

OTK Kati Saastamoinen

Yhteystiedot:
OTK Kati Saastamoinen
044 – 974 74 56
kati.saastamoinen@aavalex.fi
PL 80, 02771 Espoo
www.aavalex.fi

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen on toiminut aikaisemmin kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Lapsen oikeuksiin liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskeva juridiikan ammattilaisena. Kati Saastamoisen valttia on pitkällä aikavälillä kertyneet laaja-alaiset tiedot ja näkemykset läheltä perhesosiaalityön ja lastensuojelun työkenttää. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Hän on kouluttanut tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Mitä oppilaat ovat koulutuksista sanoneet

”Tietoa ja näkemyksiä läheltä kenttää”

”Nämä koulutukset ovat arjen voimavara”

”Todella selkeä ja kattava kokonaisuus”

”Helposti ymmärrettävää ja selkokielistä opetusta”