VERKKOKURSSI: Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet

Tila
Ei ilmoittautunut
HInta
65 € + (alv. 24%)

 

Verkkokurssin sisältö:

 

Verkkokurssin aihe: Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet

 

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jonka toteuttamisessa on huomioitava tarkasti lapsen perus- ja ihmisoikeudet.

 

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden lasten sijaishuollosta vastaavien tahojen täytyy tuntea lastensuojelulain 11 luvun rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset. Uudistettu lastensuojelulain 60 § edellyttää, että sijaishuollon palveluntuottaja huolehtii henkilökuntansa osaamisesta ja perehdytyksestä, jotta muun muassa lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpidesäännöksiä sovelletaan asianmukaisesti ja niitä toteutetaan lainmukaisella tavalla.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja aluehallintovirastot ovat etenkin viime vuosina tehneet lasten sijaishuoltopaikkoihin lukuisia tarkastuskäyntejä, joissa on ilmennyt vakavia epäkohtia ja puutteita. Esiin tulleet lapsen oikeuksien loukkaukset ovat koskeneet ennen kaikkea lasten perusoikeuksien rajoittamista ilman hyväksyttävää perustetta tai ilman lastensuojelulain edellyttämää ja hallintolain mukaisesti perusteltua päätöstä. Tarkastushavaintojen perusteella lapsen perusoikeuksiin on myös puututtu vain tavanomaiseen kasvatukseen vetoamalla. Lastensuojelulaitosten toimintakäytännöissä ilmenneiden puutteiden lisäksi myös lapsen sijaishuollosta vastaavien tahojen valvonnan toteuttamisessa on havaittu merkittäviä ongelmia.

 

Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ja muiden lapsen sijaishuollosta vastaavien tahojen lastensuojelulain 11 luvun rajoitussäännösten tuntemuksesta on huolehdittava! Jokaisen lapsen sijaishuoltopaikassa työskentelevän, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muiden lapsen sijaishuollosta vastaavien tahojen on toimittava vastuullisesti ylläpitämällä ajantasaisesti omaa osaamistaan lapsen sijaishuoltoa koskevista säännöksistä – ennen kaikkea lapsen perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksista. 

 

Tämän verkkokurssin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva lapsen sijaishuollon aikaisista lastensuojelulain 11 luvun mukaisista rajoitustoimenpiteistä. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan niitä lapsen sijaishuollon arjessa olevia tilanteita, joissa on kyse lastensuojelulain mukaisista rajoituksista. Verkkokurssin tarkoituksena on auttaa lapsen sijaishuollosta vastaavia ammattilaisia ymmärtämään lapsen sijaishuollon aikaisia rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset sekä soveltamaan niistä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

 Tämän verkkokurssin tekemiseen menee arviolta: 2-3 tuntia.

 Verkkokurssin hinta: 65 euroa (+alv. 24%) / henkilö.

Miksi osallistua tälle verkkokurssille?

  • Vahvistat osaamistasi lastensuojelulain mukaisista rajoitustoimenpiteistä
  • Testaat osaamisesi rajoitustoimenpiteitä koskevasta kokonaisuudesta
  • Saat suorituksestasi todistuksen, sertifikaatin

Kenelle tämä verkkokurssi on tarkoitettu?

  • Lastensuojelulaitosten johtajille
  • Lastensuojelulaitosten hoito- ja kasvatushenkilökunnalle
  • Lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille
  • Lastensuojelulaitoksia valvoville tahoille
  • Muille lapsen sijaishuollosta vastaaville tahoille

 

Ammattiylpeys saa meidät loistamaan!
Ja aina voidaan tehdä paremmin!

 

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi verkkokurssin aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.