TALLENNE: Lastensuojelun perintä

Tila
Ei ilmoittautunut
HInta
160 € + (alv. 24%)

Koulutustallenteen sisältö:

Koulutustallenteen aihe: Lastensuojelun perintä.

Lastensuojelutyöskentelyyn ja sen prosesseihin liittyy keskeisenä osana lastensuojelun hoidonkorvauksen perintää ja kuntien kustannusvastuun jakautumista koskevat kysymykset. Osana lastensuojelutyöskentelyä tulee aina selvittää, ratkaista ja päättää, mitä asiakkailta hoidonkorvauksena peritään, millaiset päätökset perinnästä tehdään ja kuka nämä päätökset tekee. Keskeistä on myös ratkaista, mikä kunta on kustannusvastuussa syntyneistä lastensuojelun kustannuksista. Viimekädessä tästä päätöksen tekee hallinto-oikeus kunnan viranhaltijan vireille laittamasta hakemuksesta. Jokaisen lastensuojelun parissa työskentelevän on tärkeää osata ja tietää muiden lastensuojelua ohjaavien normien ohella myös lastensuojelun perintää koskevat säännökset. Näiden säännösten pohjalta jokaisessa työyhteisössä tulee tehdä käytännön työprosessit.

Koulutustallenteella käsitellään lastensuojelun perintää koskevat säännökset selkeänä ja käytännönläheisenä kokonaisuutena. Koulutustallenne on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä muille lastensuojelun perintäprosessissa toimijoille, kuten toimistosihteereille. Lastensuojelun kustannuskysymykset on tärkeä kokonaisuus myös kunnan johtaville sosiaalihuollon viranhaltijoille.

Tämän koulutustallenteen kesto: noin. 3 tuntia.

Koulutustallenteen hinta: 160 euroa (+alv. 24%) / henkilö.


Miksi katsoa tämä koulutustallenne?

  • Vahvistat osaamistasi lastensuojelulain perintään liittyvistä kysymyksistä
  • Saat koulutustallenteeseen tutustumisesta todistuksen, sertifikaatin

Kenelle tämä koulutustallenne on tarkoitettu?

  • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille
  • Muille lastensuojelun perintäprosessissa toimijoille
  • Kunnan lastensuojelusta vastaaville viranhaltijoille

 

 

Ammattiylpeys saa meidät loistamaan!
Ja aina voidaan tehdä paremmin!

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi verkkokurssin aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.