TENTAMEN 3: Begränsningar i barnskyddslagen

Tila
Ei ilmoittautunut
HInta
79€ + (alv. 24 %)

Tämä opiskelukokonaisuus tarjoaa uuden tavan oppia lastensuojelulain rajoitussäännökset!

Tentin sisältö:

Tentin aihe: Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset.

Koko opiskelukokonaisuuden rakenne: Kirjallinen opiskelumateriaali ja tentti.

Kirjallinen opiskelumateriaali toimitetaan koulutukseen osallistuvalle henkilölle kahden arkipäivän kuluttua ilmoittautumisesta. 

Opiskelukokonaisuuteen kuuluvaan kirjalliseen materiaaliin voi tutustua ja tentin  tehdä itselleen sopivana aikana.
Tentti on suunniteltu tehtäväksi lastensuojelulakia apuna käyttäen.

Jokainen tentti tarkastetaan lastensuojeluun erikoistuneen lakimiehen, OTK Kati Saastamoisen toimesta.

 

Opiskelukokonaisuuden tentin tekemiseen menee arviolta: 1-2 tuntia.

Opiskelukokonaisuuden hinta: 79 euroa (+alv. 24%) / henkilö.


Tämän lastensuojelulain rajoituksia koskevan opiskelukokonaisuuden tarkoituksena on
:

 • Tarjota sosiaalihuollon ammattilaisille uusi mielekäs oppimisprosessi. 
 • Tukea lastensuojelun henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista.
 • Kartoittaa osaamista ja saada selville mahdollisia lisäkoulutustarpeita.
 • Turvata ja varmistaa lasten sijaishuollon toteuttamisen laatu.
 • Turvata sijaishuollossa olevien lasten ja sosiaalihuollon ammattilaisten oikeusturva.
 • Saada palautetta lastensuojelulain rajoitusten hallinnasta.


Miksi tämä opiskelukokonaisuus kannattaa tehdä?

 • Vahvistat osaamistasi lastensuojelulain mukaisista rajoituksista.
 • Testaat osaamisesi rajoituksia koskevasta kokonaisuudesta.
 • Saat suorituksestasi todistuksen, sertifikaatin, jos pisteitä vähintään 30/36.

Kenelle tämä opiskelukokonaisuus on tarkoitettu?

 • Lastensuojelulaitosten johtajille
 • Lastensuojelulaitosten hoito- ja kasvatushenkilökunnalle
 • Lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille
 • Lastensuojelulaitoksia valvoville tahoille
 • Muille lapsen sijaishuollosta vastaaville tahoille

Kysy tästä opiskelukokonaisuudesta halutessasi lisää, puh. 044-974 7456 / OTK Kati Saastamoinen.